Результативність діяльності 2019-2020 н. р.

Річний звіт керівника про діяльність закладу за 2019-2020 н.р.

Звіт керівника за 2019-2020 н. р. Ч. 1

Звіт керівника за 2019-2020 н. р. Ч. 2

Звіт керівника ДНЗ № 196 за 2019-2020 н.р.

Пояснювальна записка до орієнтовного
тижневого розподілу 
освітнього процесу
на 2019 – 2020 н. р.

            Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 196 «Рожева зоренька» Запорізької міської ради Запорізької області, підпорядкований територіальному відділу освіти Шевченківського району управління освіти і науки департаменту Запорізької міської ради.

Дошкільний навчальний заклад функціонує з 1965 року, для дітей віком від 1 року 6 місяців до 6 (7) років.

В ДНЗ функціонують групи загального розвитку, де забезпечується розвиток, навчання та виховання дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

            Режим роботи дошкільного закладу та структура навчального плану здійснюється згідно нормативно-правовим документам (законам, наказам, листам, інструктивно – методичним рекомендаціям МОН України), які регламентують діяльність дошкільного закладу.

Режим роботи дошкільного навчального закладу – п’ятиденний.

В дошкільному закладі функціонує 6 груп, з них:

Група раннього віку                                      – 1 група,     3 – й рік життя,  режим роботи  – 12 год.

Група молодшого дошкільного віку –  1 група,     4 – й рік життя,  режим роботи –  12 год.

Група середнього дошкільного віку  – 2 групи,     5 – й рік життя,   режим роботи –  12 год.

Група старшого дошкільного віку      – 2 групи,     6- й рік життя,   режим роботи  – 12 год.

Режим роботи ДНЗ:  6.30 – 18.30

Структура навчального року.

Згідно п.25 «Положення про дошкільний навчальний заклад» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. № 305 навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня 2019 р., закінчується 31 травня 2020р.

Оздоровчий період починається з 1 червня 2019 р., закінчується 31 серпня 2019р.            Орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 90 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно – оздоровча і художньо – естетична робота, також плануються проведення Тижня фізкультури, Дні здоров’я, ігрову діяльність.

Організація та зміст освітнього процесу в ДНЗ у 2019 – 2020 н.р. визначаються згідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти (наказ МОНУ № 615 від 22.05.2012р.);

–  наказу МОНУ «Про гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» (№446 від 20.04.2015р.);

– листа МОН України від 02.07.2019 №1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році»

–  листа МОНУ «Організація фізкультурно – оздоровчої роботи в  дошкільних навчальних закладах» №1/9 – 456 від 02.09.2016р.;

– листа МОНУ «Щодо особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019н.р». № 1/9-386 від 18.06. 2018р.;

–  Програми «Дитина в дошкільні роки», комплексної освітньої програми (науковий керівник Крутій К.Л. , 2015р.);

– Освітня програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (для групи раннього віку);

– Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

– Програми розвитку освітньої системи міста Запоріжжя на 2019 – 2022 роки;

Під час організації освітньої роботи з дітьми вихователями використовуються  парціональні програми:

– «Про себе треба знати, про себе треба дбати» програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років, Лохвицька Л. В.;

– «Барвиста радість» авторська програма (спецкурс по розвитку творчих здібностей в зображувальній діяльності дітей 3-7 років) укладач: Шульга Л.М., старший викладач кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР;

– «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

– «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.);

Програмно – методичне забезпечення освітнього процесу здійснюється у відповідності з переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України . Використовуються традиційні методики та інноваційні технології Н.В. Гавриш, К.Л. Крутій, Т.О. Піроженко, Л.О. Шульги, Програма «Веселкова музикотерапія» оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт. Малашевська І. А., Демидова С. К.).

Особлива увага спрямована на цілісний підхід до розвитку і виховання дітей через інтеграцію змісту роботи за освітніми лініями, визначеними Базовим компонентом дошкільної освіти.

Організація освітнього процесу здійснюється згідно пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу на 2019 – 2020 н.р.:

  1. Створювати сприятливі умови для організації сюжетно-рольової гри як засобу розвитку особистості, ініціативи та інтересу дітей дошкільного віку, до пізнання навколишнього світу .1 -й  рік
  2. Продовжувати пошук сучасних форм і методів організації освітнього процесу з розвитку пам’яті, мислення, уяви, мовлення у дошкільників шляхом впровадження мнемотехніки, ейдетики, кінезіологічних ігор. 2-й рік
  3. Формування екологічної культури у дошкільників шляхом використання екологічної стежини та виховання ціннісного ставлення до природи. 3-й рік

Освітній процес спрямовано на реалізацію вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні:

–  збереження  фізичного та психічного розвитку дошкільників;

–  формування особиcтості дитини, набуття нею соціального  досвіду;

– формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці;

– розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості і ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому;

– формування доступних для дитини дошкільного віку уявлень , еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу;

– засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях;

– формування позитивного образу “Я”,створення бази особистісної культури дитини,її активної життєдіяльності;

– виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь,культурно-гігієнічних,оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності

–  розвиток пізнавальних здібностей і нахилів дітей;

–  виховання у дітей любові до України,  шанобливого ставлення до народу, традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей,  свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

Планування освітнього процесу здійснюється за блочно – тематичним принципом на ґрунті інтегрованого підходу, який забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу.

Основні принципи визначення змісту орієнтовної навчальної діяльності це: гуманізація, інтеграція, диференціація та систематизація  освітнього процесу. Вихователям надається можливість організувати інтегровані заняття, враховуючи об’єднаність тем

Під час складання навчального плану, розкладу занять, враховувалося розумове навантаження на дітей, раціональне чергування видів діяльності, вікові особливості дітей, вимоги програми та зменшення навантаження освітнього процесу за рахунок інтегрованих занять.

Головним завданням педагогів є забезпечення реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, створення безпечних умов для формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини; формування елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку; виховання основ безпечної поведінки дітей до різних життєвих ситуацій, підготовка дошкільників до реального життя.

Навчання дітей у формі занять починається з 3-го року життя (раннього віку). Щоденна кількість і послідовність занять для дітей визначається розкладом, складеним відповідно до програми, згідно санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог.

Кількість занять в І  половину дня складає:

Група раннього віку 3-й рік життя – 2  заняття, тривалістю до 10 хв.  кожне фізичне 15 хв. Молодша група             4-й рік життя  – 1 заняття,  тривалістю до 15  хв. кожне  фізичне 20 хв.

Середня група          5-й рік життя  – 2 заняття,  тривалістю до 20 хв.  кожне  фізичне 25 хв.

Старша група                       6-й рік життя  -3 заняття,  тривалістю до 25хв.  кожне   фізичне  30 хв..

Кількість занять на тиждень складає:

Група раннього віку            3р.ж. – 10 занять

Молодша група        4р.ж. – 11 занять;

Середня група          5р.ж. – 12 занять ;

Старша група            6р.ж. – 14 занять;

Тривалість занять на день:

3-й рік життя   –   не більше 20-30хв.

4-й рік життя    –  не більше 30 хв.

5-й рік життя   –  не більше 40 хв.

6-й рік життя   –   не більше 1 години 30 хвилин.

Вихователі під час організації освітнього процесу враховують вікові та індивідуальні особливості дітей здійснюють диференційований підхід, організовують індивідуально – групові та індивідуальні заняття.

Основною формою освітньої роботи  з дітьми є заняття-спеціально організована форма освітнього процесу,  які проводяться переважно в  першу половину дня. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій-трьох.

У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження проводяться фізкультурні хвилинки. Поєднуються та чергуються заняття підвищенної пізнавальної активності із заняттями музичного виховання та фізкультури.

В дошкільному закладі форми організації – колективна, індивідуальна; типи занять : фронтальні, групові, індивідуально – групові,  індивідуальні.

Перерва між заняттями становить 10 хвилин, під час якої проводяться з дітьми фізкультурні  паузи,  ігри малої рухливості.

Фізкультурні заняття  в групі раннього віку проводяться два рази на тиждень, для дітей раннього віку, середнього та старшого дошкільного віку проводяться тричі на тиждень,   які передбачаються їх проведення як в фізкультурному залі так і на свіжому повітрі, як і першу половину дня так і в другу половину дня.. У дні коли немає занять з фізкультури проводяться фізкультурні комплекси під час денної прогулянки. Кожну середу піші переходи. Кожні канікули проводиться Тиждень фізкультури, останній день місяця День здоров’я, під час якого проводяться спортивні розваги.

            В групі 3-го року життя (група раннього віку сплановано 10 занять  на тиждень. Заняття ознайомлення з соціумом інтегруються з розвитком мовлення, об’єднанні чергуються заняття з  художньо-продуктивної  діяльності: аплікація і ліплення, малювання винесено один раз на тиждень

В групі молодшого дошкільного віку сплановано на тиждень  10 занять. Зменшення занять відбулося через впровадження інтегрованих занять на яких вирішуються декілька завдань: з розвитку мовлення, ознайомлення з соціумом та образотворчого мистецтва.. Кожного понеділку в молодшій групі проводиться інтегроване заняття за програмою «Дошкільнятам – освіту сталого розвитку», матеріал якого впродовж тижня опрацьовуються з дітьми з метою формування сталих знання з теми. В п’ятницю проводиться інтегроване заняття: ознайомлення з природою 0,5 чергується з ознайомленням з соціумом 0,5 з заняттям з художньо-продуктивної діяльністю: аплікації 0,5 та ліплення 0,5. Всі заняття з фізичної культури проводяться згідно сезону та стану погоди  в музичному залі або на спортивному майданчику,  один раз на тиждень фізичний розвиток проводиться в другу половину дня.   Інтегровані заняття дозволено проводити 1 раз на день. В другу половину дня організовуються вечори розваг, театрально-ігрова діяльність, робота з ОБЖД та робота з формування ціннісних орієнтацій.

В групах середнього дошкільного віку сплановано на тиждень 11 занять. Проводяться інтегровані заняття: ознайомлення з соціумом, природою та з художньо-продуктивною діяльністю аплікацією і ліпленням. Заняття з аплікації та  ліплення  чергуються через тиждень. В понеділок проводяться інтегровані заняття з впровадження програми «Дошкільнятам-освіту сталого розвитку». Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування на тиждень сплановано тричі, матеріали з розвитку мовлення об’єднанні з матеріалом занять з ознайомленням з соціумом та  ознайомлення з природою.  Зміст освіти щодо ознайомлення з соціумом та природою раціонально розглядати впродовж дня, під час спостережень, екскурсій, ігрової діяльності. В другій половині дня сплановано робота з безпеки життєдіяльності: «Зелений вогник», «Обережно вогонь», «Здоров’ячок», робота з формування ціннісних орієнтацій.

В групі 6 – го року життя (старша група) сплановано  13 занять – зменшена кількість  через введення інтегрованих занять. В понеділок введено інтегроване заняття з  розвитку мовлення  та ознайомлення з  природним довкіллям яке можна інтегрувати з художньою літературою та малюванням,з метою реалізації завдань програми «Дошкільнятам – освіту сталого розвитку». З метою якісної підготовки дітей до школи в старших групах в заняття з розвитку мовлення включені грамота та завдання з підготовки руки до письма. У другу половину дня з дітьми проводиться театрально-ігрова діяльність, вечір розваг, ОБЖД та робота з дітьми щодо формування здорового способу життя  «Здоров’ячок», формування ціннісних орієнтацій.

В усіх групах передбачено проведення  інтегрованих  занять, при цьому тривалість занять може бути збільшена на 5, 10, 15 хвилин, відповідно в молодшій, середній та старшій групах.

Орієнтовний розподіл занять на тиждень у ДНЗ № 196

Види діяльності за освітніми лініямиСкладові навчальної діяльності

 

Інваріативна   складова

3-й рік4-й рік5-й рік6-й рік
Сенсорний розвиток

 

Логіко-математичний розвиток

Ознайомлення із соціумом

Ознайомлення з природним докіллям

Сенсорний розвиток1
Логіко-математичний розвиток (розвиваючі ігри, конструювання )111

 

1

Ознайомлення  з соціумом0,5223
Ознайомлення з природним довкіллям0,5122
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкуванняРозвиток мовлення

 

Художня література

1332
Грамота   1
     
Художньо-продуктивна діяльністьЛіплення0,50,50,51
Аплікація0,50,50,51
Малювання1111
Музика2222
Здоров’я та фізичний розвитокФізичний розвиток2333
 Загальна кількість занять на тиждень1011/3312/314/3