Ви переглядаєте: Головна > Джерело батьківських знань > Коли розпочинати роботу з екологічного виховання і як?

Коли розпочинати роботу з екологічного виховання і як?

Завдання екологічного виховання на наше переконання потрібно розпочинати ще з раннього віку.

Мета екологічної освіти і виховання – формування системи наукових знань, поглядів, переконань, які закладають основи відповідального та дійового ставлення до навколишнього природного середовища.  Зміст навчально-виховної роботи в цьому напрямі полягає в розкритті перед дітьми багатогранної цінності природи. У сучасній літературі наявні й інші формулювання мети екологічного виховання. Вона визначається як формування мотиваційної основи екологічної свідомості в практичній, мотиваційній, спільній діяльності з дорослими, спираючись на біологічні та соціокультурні джерела розвитку мотиваційних основ образу світу.

Коротко основні завдання екологічної освіти та виховання можна сформулювати таким чином: формувати елементи наукових знань про основні екологічні фактори в розвитку живої природи та очевидні взаємозв’язки і залежності; виховувати у дітей діяльну любов до природи, вміння піклуватися про рослини і тварини, нетерпимість до безглуздого псування рослин, знищення тварин; і пізнання дошкільниками взаємозв’язків у природі;

Завдання в роботі з дошкільниками: – розвивати вміння класифікувати живу природу на основі безпосереднього сприймання та аналізу зовнішніх ознак, способів взаємодії із середовищем та живлення; – стимулювати допитливість та інтерес до пізнання природи описами її об’єктів та явищ;

– активізувати знання і практичний досвід дітей у різних видах діяльності в природі;
– показати дошкільнятам живі барометри природи – пристосування рослин і тварин до існування  у неживій природі;

– ознайомити дітей з перлинами народної мудрості про дбайливе ставлення до природи;

–  вчити культурно поводитись в природі ;

При здійсненні екологічної освіти можна використовувати найрізноманітніші методи. Найбільшого поширення в практичній роботі набули такі методи, як спостереження (епізодичні, короткотривалі, довготривалі); демонстрація картин, ілюстрацій, фотографій; дослідницько-пошукова робота; праця на природі;  ігри (ігри-медитації, ігри-подорожі, ігри-драматизації, дидактичні); емпатія; бесіда (вступна, супроводжуюча та заключна); словесно-логічні завдання;проблемні ситуації

Цікавими формами роботи для дошкільників можуть бути: заняття-вистави комп’ютерні ігри та використання спеціальних комп’ютерних програм екологічного спрямування; створення навчальних екологічних стежин, які можуть розпочинатися з групової кімнати і закінчуватися далеко в парку, в лісі, в полі;організація експериментальної роботи на городах, проведення елементарних дослідів з рослинами та тваринами;вивчення казок, легенд, загадок, народних прикмет, обрядів та свят;використання художньої літератури.

Зрозуміло, що вирішити складні завдання екологічної освіти без сім’ї неможливо. Сім’я є тим ланцюжком, який з’єднує здобуті дитиною у садку початкові уявлення про світ природи з її практичним досвідом у повсякденному житті, розширює, поглиблює педагогічний вплив на особистість дошкільника.                                                                      Оскільки всебічний розвиток особистості розглядається в системі психолого-педагогічних дисциплін як процес її «входження» у світ людських взаємовідносин, ставлення людини до суспільства, природи і процес оволодіння перлинами культури, що опосередковує ці відносини, то формування особистості дитини поза світом природи неможливе – адже саме вона і є одним з невичерпних джерел моральних, духовних і матеріальних цінностей особистості.


Оставить отзыв

Чтобы оставлять комментарии, вам необходимо войти.