Створення умов для функціонування та розвитку закладу

 

Матеріально-технічне забезпечення  закладу, обладнання та оснащення освітнього процесу здійснюється відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту”, Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 року №1633, методичних рекомендацій “Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах” від 17.03.2006 року № 1/9-153.

  • Матеріально-технічна база ЗДО № 196 ЗМР включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі централізованої бухгалтерії Територіального відділу освіти Шевченківського району.
  • Вимоги до матеріально-технічної бази закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного закладу, у тому числі навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.
  • ЗДО № 196 ЗМР має земельну ділянку, де розміщується спортивний майданчик, групові ділянки для прогулянок, господарські будівлі.

Зміцнення матеріально-технічної бази закладу відбувається завдяки благодійним внескам батьків, депутатській допомозі, бюджетним коштам.


Програма розвитку закладу на 2019-2024 роки:
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЗДО № 196 на 2019-2024


Умов доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладі немає.


Додаткових освітніх послуг наразі заклад не надає.